6ος Στόλος στην Τρούμπα | Τιμές - Τηλέφωνο | Outnow.gr